Ja Çfarë duhet të bëni nëse doni të dyfishonit shitjet tuaja në internet

Ja Çfarë duhet të bëni nëse doni të dyfishonit shitjet tuaja në internet, duke gjeneruar më shumë para duke derguar vizitorë drejt biznesit tuaj.

Një sistem shitjesh automatik është ai që e ndryshon lojën për çdo kompani. Imagjinoni të keni një makinë në internet që merr trafik nga kanale të ndryshme si, Facebook, Instagram, YouTube dhe i kthen ato në para në arkë tuaj. Do të ishte shumë mirë, apo jo?

Kjo është mjaft e mundshme. Një sistem automatik i formatuar mirë për shitje është në gjendje të tërheqë trafikun, të gjenerojë burime dhe t’i ushqejë ato në përputhje me Biznesin tuaj në udhëtimin e blerjes. Rezultati është ultra i nxehtë gati për të blerë. Zotërimi i një sistemi shitjesh i këtij lloi sjell disa përfitime të tilla si:

1. Fundi i kohës së humbur me perspektiva të skualifikuar;

2. Rrobat e marketingut që eliminojnë kundërshtimet dhe përcjellin drejtimin në shitje;

3. Kapitalizimi i asetit tuaj dixhital (çfarë kuptimi ka të kesh 10,000 ndjekës nëse ata nuk blejnë?);

4. Informimi që ju duhet të bëni për ato që nuk janë gati për të blerë sot (një ditë do të jenë);

5. Forcimi i marrëdhënies tuaj me bazën tuaj;

6. Mundësia për të bërë rritje të të ardhurave tuaja në mënyrë automatike dhe më shum shitje;

𝑺𝒂l𝒆𝒔 𝒇𝒖𝒏𝒏𝒆𝒍 është emri me të cilin njihet procesi që shoqëron klientin që nga kontakti i tyre i parë me një kompani ose zgjidhja e ofruar nga ajo.
Fillon dhe vazhdon derisa të përfundojë marrëveshja. Në secilën fazë, ekziston një strategji për t’ju drejtuar në rezultatin e dëshiruar. Paraqitja grafike e saj i referohet saktësisht imazhit të një gypi, siç do ta shohim në sekuencën ose foton në fund të këtijartikulli.
Ai përbëhet nga katër nivele, ku ato janë:

Publiku i gjerë / vizitorët: përfshijnë të gjithë ata që janë pjesë e audiencës suaj të synuar, të cilët mund të jenë të interesuar për kompaninë tuaj dhe ato që ajo ofron.

❇️ Udhëheqësit: janë kontakte të kualifikuara, të cilët tashmë kanë demonstruar një problem dhe të cilët ju i keni pozicionuar si zgjidhje.

❇️ Mundësitë: këto janë drejtues të kualifikuar, domethënë ata tashmë kanë marrë propozime dhe janë në një fazë të avancuar për të përfunduar shitjen.

❇️ Mundësitë: këto janë klientë të kualifikuar, domethënë ata tashmë kanë marrë propozime dhe janë në një fazë të avancuar për të përfunduar shitjen.

 

❇️ Klientët: shpërndarja e prezantimeve, ato përfaqësojnë mbylljen e një marrëveshjeje, duke përfunduar ciklin e sistemit të shitjeve. Kjo është struktura e saj themelore.

Ndërsa lexoni për të, mund të gjeni më shumë nivele në versionet e reja të sistemit.
Ka autorë, për shembull, të cilët shtojnë një element të pestë, që lidhet me shitjet pas shitjes, i cili i referohet kënaqësisë së klientit me përvojën e tyre në blerje. Në fakt, është një aspekt shumë i rëndësishëm i hapave të shitjes, pasi funksionon në marrëdhëniet afatgjata me ata që negociojnë me ju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *